Morgensterkerk

De Morgensterkerk, waar sinds april 2014 onze belangrijkste thuisconcerten plaatsvinden is een gereformeerd protestantse kerk aan de Vrijburglaan
in de gemeente Heemskerk.
De kerk is onderdeel van de in mei 2004 opgerichte Protestantse Kerk Nederland (PKN), een "fusie" tussen de drie zogenaamde “Samen op Weg-kerken”:
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland.
De kerk werd op pinksterzondag 1966 in gebruik genomen.

Het gebouw is een ontwerp van de architecten Henk Meijran en Ton Alberts.
Alberts zou later met zijn architectenbureau Alberts en Van Huut bekendheid krijgen vanwege zijn toepassing van de zogenaamde "organische architectuur",
een stroming die rond het jaar 1900 opkwam en zoekt naar een nieuwe "stijl", die moet passen bij de eigen tijd, zonder terug te grijpen op stijl-kenmerken
uit het verleden.
Verder is deze vorm van architectuur sterk gericht op het gebruik van nieuwe materialen met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.
De wijk “Waterakkers” in Heemskerk, die is ontworpen door Alberts' architectenbureau, is een mooi voorbeeld van deze stijl.

Belangrijke grondleggers van de "organische architectuur" zijn onder anderen Antoni GaudÝ, Rudolf Steiner en Frank Lloyd Wright.

Morgensterkerk
De Morgensterkerk is vrijwel geheel opgetrokken uit baksteen, en zelfs de vloeren zijn van dit materiaal.
De kerkzaal doet denken aan een Noord-Hollandse stolpboerderij met grote dakvlakken.

Het doopvont bestaat uit een Drentse zwerfkei met een daarin uitgehakte kom voor het doopwater.
De zijkant van de kerkzaal is een glas-in-betonwand, voorstellende
de Morgenster en de Zon en werd ontworpen
door de Amsterdamse kunstenaar Max Reneman (1923-1978).

De kerk heeft geen monumentele status.Het orgel van de kerk is afkomstig uit de Kloosterkerk in Den Haag, waar het in 1963 werd afgebroken en in onderdelen belandde bij een handelaar.
De onderdelen werden her en der in het land verkocht en het hoofdwerk – een belangrijk deel van het orgel – kwam terecht bij de gereformeerde kerk in
Heemskerk en werd in het jaar 1966 door vrijwilligers achter een nieuw front in de Morgensterkerk geplaatst.

Later in 1982 werd het aldus ontstane orgel gerestaureerd door de firma Kaat & Tijhuis uit Kampen.

Heilige Laurentiuskerk


De Heilige Laurentiuskerk, in de volksmond beter bekend als Sint Laurentiuskerk, was lange tijd (tot april 2014) onze thuisbasis, totdat de hoge uitgaven
voor het gebruik van de kerk voor ons koor niet langer verantwoord waren.
Voor de volledigheid van de geschiedenis van ons koor hebben we echter besloten de informatie over deze kerk niet te verwijderen van de website.

De kerk is in de periode tussen 1889 en 1891 door architect Jos Tonnaer gebouwd ter vervanging van de bestaande waterstaatskerk uit 1847.
"Waterstaatskerk" is de benaming voor kerken die in een vroegere periode met financiŰle steun van de landelijke overheid werden gebouwd en om die
reden onderhevig waren aan de goedkeuring van en controle door ingenieurs van het Ministerie van Waterstaat.

Laurentiuskerk
De "Laurentius" is een traditionele driebeukige kerk in neorenaissancistische stijl met een 53 meter hoge houten
vieringtoren en twee kleine traptorens op de hoeken van de voorgevel.
De vieringtoren bestaat uit een viertal delingen oftewel geledingen waarvan twee vierkante en twee achtkantige.

In 1968 was de restauratie van de kerk gereed en eind jaren tachtig is de toren geheel gerestaureerd.

Later, in 1991 is het kleurrijke interieur van de kerk geheel door vrijwilligers schoongemaakt en opnieuw
geschilderd, een enorme klus, maar met een prachtig eindresultaat.

Het uit 1930 stammende Vermeulenorgel is eveneens grondig onderhanden genomen en is in optimale conditie.

De Heilige Laurentiuskerk is gewijd aan de Heilige Laurentius van Rome, die leefde in de tijd van christenvervolgingen in de derde eeuw na Christus ten tijde van
het regiem van de Romeinse keizer Valerianus (253-260). De naamdag van de Heilige Laurentius wordt nog steeds gevierd op de datum van zijn vermoedelijke
sterfdag, 10 augustus.
De parochie van de Heilige Laurentius behoort tot de zes oudste Noord-Hollandse parochies, die rond het jaar 1000 door de Benedictijner monniken zijn gesticht.

EÚn van de kapellen in de kerk is door de Heemskerkse kunstenaar Robert Smit ontworpen ter herinnering aan de Friese Karmelietenpriester Titus Brandsma,
die in 1942 in het Duitse concentratiekamp Dachau werd omgebracht. De kapel herdenkt de slachtoffers van discriminatie en achtervolging gedurende de
Tweede Wereldoorlog.

Buurthuis De Schuilhoek

schuilhoek
In Buurthuis De Schuilhoek houden we onze wekelijkse repetities, maar ook vinden hier onze overige activiteiten
plaats, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst op onze eerste repetitieavond in het nieuwe jaar en de gezellige jaarlijkse
afsluiting vˇˇr de grote vakantie.

Het adres van het buurthuis is Van Bronckhorststraat 1, 1962 TV te Heemskerk.