De contributie voor het lidmaatschap bedraagt met ingang van 1 oktober 2018 € 45,= per kwartaal en dient vooraf te worden voldaan.

Het lidmaatschapsbedrag moet worden overgemaakt ten name van "Bellissimo".
Rekeningnummer: NL70 RABO 0119 7076 59.
Bankrelatie: Rabobank IJmond Noord.

Het lidmaatschap van ons koor is onlosmakelijk verbonden met het in dit submenu opgenomen huishoudelijk reglement.

Donateurs betalen per jaar € 10,- of zoveel meer als zij wensen en hebben daarmee recht op korting op de toegangskaarten.
Nadere informatie hierover wordt per concert of uitvoering op de website bekend gemaakt.